home-yellow-flash.gif bottom
moreHighway 11: East Coast Highway

台11線: 東海岸公路


moon-big.gif


hiway11.jpgClick image to enlarge
點擊圖片放大

Fugang
富岡

fugang03.jpg
fugang02.jpg
fugang04.jpg
fugang05.jpgfugang06.jpg
fugang07.jpg

GPS 座標 22.79163° 121.19223°


Map 地圖
Xiaoyeliu 小野柳

xiaoyeliu01.jpg
xiaoyeliu02.jpg
xiaoyeliu03.jpg
xiaoyeliu05.jpgxiaoyeliu07.jpg
xiaoyeliu08.jpgxiaoyeliu09.jpg
xiaoyeliu10.jpgxiaoyeliu11.jpg


GPS 座標 22.79543° 121.19550°


Map 地圖
Jialulan 加路蘭


jialulan01.jpg
jialulan02.jpg
jialulan04.jpgjialulan05.jpg
jialulan06.jpg
jialulan07.jpg
jialulan08.jpg


GPS 座標 22.80672° 121.19718°


Map 地圖Shanyuan Beach
杉原海水浴場


shanyuan01.jpg
shanyuan02.jpg
shanyuan05.jpg
shanyuan03.jpgshanyuan04.jpg

GPS 座標  22.83056° 121.18630°


Map 地圖
Fushan Fish Reserve
富山禁漁區


fushan01.jpg
fushan02.jpg
fushan03.jpgfushan04.jpg
fushan05.jpgfushan06.jpg
fushan07.jpgfushan08.jpg
fushan09.jpgfushan10.jpg


GPS 坐標 22.83842° 121.18805°


Map 地圖
Dulanshan 都蘭山

beijunjie01.jpg
dulanshan05.jpg
dulanshan06.jpg
dulanshan12.jpg
dulanshan13.jpg
dulanshan16.jpgdulanshan17.jpg

GPS 座標 22.87252° 121.17948°


Map 地圖
Water Running Up
水往上流


dulan01.jpg

GPS 座標 22.86829° 121.21844°


Map 地圖
Dulan 都蘭

dulan02.jpgdulan10.jpg
dulan11.jpgdulan03.jpg
dulan04.jpgdulan05.jpg
dulan06.jpgdulan07.jpg
dulan08.jpgdulan09.jpg


Dulan Sugar Factory has
live music most Saturday nights in summer

都蘭糖廠
夏季每個星期六夜晚現場音樂會violin.gif


GPS 座標 22.87238° 121.22655°


Map 地圖
Jinzun 金樽

jinzun01.jpg
jinzun02.jpg
 
GPS 座標 22.94509° 121.27979°

Map 地圖


jinzun03.jpg
jinzun04.jpg
jinzun05.jpg
jinzun06.jpg
jinzun07.jpg

Jinzun Harbor 金樽漁港
GPS
座標 22.95596° 121.29439°


Map 地圖Donghe
東河


donghe01.jpg
donghe02.jpg
donghe03.jpg
donghe04.jpg
donghe05.jpg
donghe06.jpgdonghe07.jpg
donghe08.jpg
baozi01.jpg
baozi02.jpg
baozi04.jpgbaozi05.jpg
baozi06.jpg
beachy.gif

GPS 座標 22.96826° 121.30425°

Map 地圖
東河衝浪
Donghe Surfing


donghe-surf01.jpg
donghe-surf02.jpg
donghe-surf03.jpg
kaylee-clark01.jpg
kaylee-clark02.jpg
vincent01.jpgvincent02.jpg
Bawengweng
巴嗡嗡


bawengweng01.jpg
bawengweng03.jpg
bawengweng04.jpgbawengweng05.jpg


GPS 座標 23.05075° 121.34474°

Map 地圖


bawengweng06.jpg
bawengweng08.jpg
lsister01.jpglsister02.jpg

L'Sisters Cupcake 邦查烘焙坊
成功鎮,台11,117.5 km

Tel: 089-853211

GPS 座標 23.08429° 121.35390°

Map 地圖


Open 營業時間: 8:00-18:00
Closed 休息: Saturday 星期六


Facebook
Chenggong 成功

chenggong01.jpg
chenggong02.jpg
chenggong03.jpg
chenggong05.jpg
chenggong06.jpgchenggong07.jpg
chenggong08.jpgchenggong09.jpg
chenggong10.jpgchenggong11.jpg
chenggong12.jpgchenggong13.jpg
chenggong14.jpg
chenggong15.jpg
chenggong23.jpg
chenggong16.jpgchenggong17.jpg
chenggong19.jpgchenggong20.jpg
chenggong21.jpgchenggong22.jpg


GPS 座標 23.10389° 121.37850°

Map 地圖
Sanxiantai 三仙台

sanxiantai01.jpg
sanxiantai02.jpg
sanxiantai03.jpgsanxiantai04.jpg
sanxiantai05.jpgsanxiantai06.jpg
sanxiantai07.jpg

GPS 座標 23.12324° 121.41140°

Map 地圖
Shiyusan 石雨傘

shiyusan02.jpgshiyusan03.jpg
shiyusan04.jpgshiyusan05.jpg
shiyusan06.jpgshiyusan10.jpg
shiyusan08.jpgshiyusan07.jpg
shiyusan09.jpg


GPS 座標  23.17759° 121.40301°

Map 地圖
Chong'an 重安


台11線, 102公里
Hiway 11, 102 km

chongan01.jpgchongan02.jpg
chongan03.jpg


GPS 座標 23.19763° 121.39538°


Map 地圖

Wushibi 烏石鼻

wushibi01.jpgwushibi02.jpg
wushibi03.jpgwushibi04.jpg
wushibi05.jpgwushibi06.jpg
wushibi07.jpgwushibi08.jpg
wushibi09.jpgwushibi10.jpg
wushibi11.jpgwushibi12.jpg


GPS 座標 23.22701° 121.41789°


Map 地圖

Baxiandong 八仙洞GPS 座標 23.39486° 121.47617°


Map 地圖baxian01.jpg
baxian02.jpg
baxian03.jpgbaxian05.jpg
baxian04.jpg
baxian06.jpg
baxian07.jpg
baxian08.jpg
baxian09.jpg
baxian11.jpg
baxian10.jpgbaxian13.jpg
baxian14.jpgbaxian15.jpg
baxian16.jpgbaxian17.jpg
baxian18.jpgbaxian19.jpg
baxian20.jpgbaxian21.jpghome-yellow-flash.gif
top
more